Horari Idilicc / Horario Idilicc

 

Dimars/Martes                         12:00 -17:00

Dimecres/Miercoles                 12:00 -17:00

Dijous/jueves                          12:00 -17:00

Divendres / Viernes                 12:00 -17:00 

Dissabte / Sábado                   12:00 -17:00 

Diumenge / Domingo              12:00 -17:00

 

 

Aquest és el horari de l'Idilicc Restaurant & Lounge, però estem oberts a atendre les vostres necessitats especials fora d’aquestes hores, com un dinar o sopar d’empresa, un àpat de casament, la celebració d’un aniversari, etc. 

 

Este es el horario del Idilicc Restaurante & Lounge, pero estamos abiertos a atender vuestras necesidades especiales fuera de estas horas, como una comida o cena de empresa, una comida para boda, la celebración de un cumpleaños, etc.

 

IDILICC RESTAURANT & LOUNGE

Director: Daniel Rodríguez

Mòbil / Móvil: 622686831

 

222

 

Seccions Idilicc / Secciones Idilicc