Com arribar-hi i ubicació Idilicc / Como llegar y ubicación Idilicc
Com arribar-hi i ubicació Idilicc / Como llegar y ubicación Idilicc

Com arribar a l'Idilicc / Como llegar al Idilicc

 

A l'Idilicc Restaurant & Lounge podeu arribar en transport públic amb la línia E8 d’Autocorb (parada Can Mascaró), a més a més de les línies 560 i 566; podeu tenir més informació aquí. Igualment, podeu arribar amb cotxe, estem en la carretera a Corbera de Llobregat BV-2421, dins del Polígon Industrial Can Mascaró.

 

A el Idilicc Restaurante & Lounge podéis llegar en transporte público con la línea E8 de Autocorb (parada Can Mascaró), además de las líneas 560 y 566; podéis tener más información aquí. Igualmente, podéis llegar en coche, estamos en la carretera de Corbera de Llobregat BV-2421, dentro del Polígono Industrial Can Mascaró.

 

IDILICC RESTAURANT & LOUNGE

Director: Daniel Rodríguez

Mòbil / Móvil: 622686831

 

222

 

Seccions Idilicc / Secciones Idilicc